Kontaktujte nás!

Chceli by ste sa stať distribútorom produktov značky REALASH? Kontaktujte nás!

REALASH je najčastejšou voľbou séra na rast rias na svete. Jeho veľká popularita ponúka šancu zvýšiť zisky vášho salónu krásy. Vyplňte formulár a odpovieme na všetky vaše otázky!

ORPHICA 11 Rue Edouard Floquet
49000 Angers, France
Výhradný distribútor pre Slovenskú republiku: Cron Systems, s.r.o. Alexandra Rudnaya 21
010 01 Žilina,
Slovenská republika
IČO: 46 377 778
DIČ: 2023351550
IČ DPH: SK2023351550
bankové spojenie pre EUR platby: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. číslo účtu: 1147655006/1111
IBAN: SK93 1111 0000 0011 4765 5006
SWIFT: UNCRSKBX
bankové spojenie pre CZK platby: Fio banka, a.s. číslo účtu: 2700217496/2010
IBAN: SK98 8330 0000 0027 0021 7496
SWIFT: FIOZSKBA
Kontaktné údaje: e-mail: [email protected]